Lescht vun die expert iwwersetzer fir 2020 no die donneen ofiziel op d'cour gerechtegkeet op Lëtzebuerg

Directory vun vereedegt iwwersetzer an spezialiséiert op Lëtzebuerg

Fannen eng iwwersetzer / dolmetscher vereedegt op Lëtzebuerg

Den titel vun en expert iwwersetzer geriichtlech ass en titel enner ofgängegkeet vum ministère aus Lëtzebuerger gerechtegkeet.  Den iwwersetzer vereedegt huet fir but prioritéiteleg zu eliminéieren misioun verzielen aus die administrativen autoritéit an geriichtlech mee sie hun och fir vokatioun zu vereedegt die dokumenter die kënnen froen die administratiounen an die autoritéit geriichtlech duerch die privatleit betriben opsetzen um land.

Den titel vun expert iwwersetzer ass protegéiert aus Gesetz an niemans kann eng usage maachen ouni eng Eed virun d’kour op gerechtegkeet op Lëtzebuerg.  All utilisatioun geschmouggelt op den titel kann eng porsuite kréien vun d’administratioun kompetent.

Die raum verlieft aus (*) sin obligatorich
Iwwersetzer / Dolmetscher Quell sprooch (*) Aschéissen sprooch(*)
Vereedegt
Dommän Region Stad
Fir eng alfabetesch recherche, uklicken HEI


Belag aus express dossier

Fir éng direkt prise en charge vun ihren dossier aus die directory equip vun vereedegt iwwersetzer aus Lëtzebuerg, merci fir die formulär ausfellen hannergrond
Äert numm an virnumm:
Äert address:
Äer sid profezionnel: nee | jo
Äert sociétéit oder organizazioun:
Telefonsnummer:
Email:
Commentaire
(typ op den dokument, sprooch source, sprooch aschéissen,…):
Waat fir eng résultaat vun 1 + 10

Directory vun veerdegen iwwersetzer op Lëtzebuerg
contact@annuaire-traducteur-assermente.lu
* fir all renseignement op der gesetslech frame vun die veerdegen Eisen bureau sin op vun 9h bis 12h an vun 13h bis 17h vun Méindes zu Fréides – tel +352 279 91 284
TTI EUROPE SA 13 Avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg - LUXEMBOURG


Fir ihren wessen an bewéegen rechter, virun allem die virgesin vun ihren awëllegung um utilizatioun vun die donnéeën gesaamelt vun desen formulair, keen tier wann ech glift konsultéieren eisen charta vertraulecht an die protektioun op die donnéeën perséinlech.
Dear fennt och die personalien vun den Entsender zu den donnéeën protektioun esou wie all informatiounen betreffend d’identitéit vun den behandelung responsable, oder nach die informatiounen betreffend die zéit vun die conservatioun op die donnéeën.NB :  TTI EUROPE SA an die directory op die vereedegen iwwersetzer vun lëtzebuerg deklinéiert all responsabilitéit vun iwwersetzer selektioun an die kalitéit vum service daat sie ginn. Mier huelen nemmen die reclamatioun projekter punctuel daat mir ginn. Fir all fro odere devis merci fir schécken eis en email zu : contact@annuaire-traducteur-assermente.lu oder telefonéieren um : + 352 661 75 04 18

Eisen Partner Iwwersetzer

Directory vun vereedegt iwwersetzer vun Frankräich – 4000 iwwersetzer expert duerch d’Cour Appel Franséisin.

TTI NETWORK as den eischten Netz op beruffssituatioun iwwersetzer op Europa fir express iwwersetzen ouni supplement noutstand mat méi wie 6000 iwwersetzer spezialiséiert an méi wie 22 dommän op kompetenz